E-MAIL MARKETING

 

Nekoliko pozitivnih strana emailing kampanje:

1. Povoljniji način direktnog komuniciranja – niska cena. U odnosu na druge oblike direktnog marketinga pripada kategoriji povoljnijih oblika komunikacije jer ne trebate plaćati dizajnera za štampanje. Ukoliko radite tradicionalno poštansko slanje u troškove ulazi dizajn letka, ispis pisma, poštanski troškovi ali i telefonski troškovi, dizajn, papir, štampanje koje je najčešće u boji i podalea po poštanskim sandučićima.

2. Brz i direktan – Za svega nekoliko sekundi direktnog ciljanog, preduzeća primaju vašu poruku. Za razliku od ostalih oblika direktnog marketinga i po nekoliko dana traje put do kupca.

3. Garantovani rezultati - osim što je brz, merljiv je i učinkovit na način da svaka obavljena emailing kampanja donosi rezultate.

 

Kontaktirajte nas!